Algemene gebruikersvoorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn opgesteld voor alle deelnemers aan het Waterpoints NL loyaliteitsprogramma:

 1. Het Waterpoints programma is strikt bedoeld voor klanten van Bosta (hierna te noemen ‘deelnemers’) die gevalideerd zijn.
 2. Gevalideerde deelnemers starten met sparen nadat zij akkoord zijn gegaan met de Algemene Deelnamevoorwaarden.
 3. Sommige lopende acties sluiten deelname aan Waterpoints uit. Voor vragen hierover kan u contact opnemen met uw accountmanager.
 4. Deelnemers kunnen besteedbare Points verdienen zoals gecommuniceerd op de portal. Waterpoints worden uitgekeerd op basis van de gefactureerde orderwaarde.
 5. Het Waterpoints-jaar van Bosta NL loopt van 1 november tot 31 oktober. Alle gespaarde Waterpoints zijn geldig tot 31 oktober, hierna worden deze gereset. Verzilver uw punten dus op tijd. U ontvangt hiervoor een herinnerings e-mail. Bonuspunten worden berekend over de jaaromzet van 1 oktober tot en met 30 september. De bonuspunten worden op 1 oktober op uw account bijgeschreven zodat u deze nog voor de vervaldatum kunt verzilveren. Op 1 november komen de Waterpoints van het afgelopen jaar Waterpoints-jaar te vervallen. Deze schenken wij aan de WaterStarters stichting. Voor meer info hierover zie: www.waterstarters.org.
 6. Iedere vorm van frauduleus gedrag dat te maken heeft met het Waterpoints programma levert direct schorsing op van deelname aan het programma. Bosta behoudt zich daarmee het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, zonder opgaaf van reden.
 7. Het is niet toegestaan om persoonlijke login- en wachtwoord gegevens aan derden te verstrekken.
 8. Voor de ontwikkeling en beheer van het Waterpoints Incentive programma is Bosta een partnership aangegaan met Touch Incentive Marketing. Deze partij draagt zorg voor het beheer van het online platform en de logistieke afhandeling van de bestelde artikelen.
 9. Points zijn niet overdraagbaar aan andere personen of derden.
 10. Points zijn inwisselbaar voor artikelen zoals alleen zichtbaar op www.waterpoints.nl.
 11. Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook niet langer aanspraak maakt op deelname aan het Waterpoints programma is het voor deze deelnemer niet langer toegestaan gebruik te maken van het Waterpoints account.
 12. Voor inlichtingen over de artikelen/belevenissen en het logistieke proces kan men contact opnemen met de helpdesk van het Waterpoints programma.
 13. Bestellingen worden normaliter binnen 3 werkdagen geleverd. Indien mogelijk zal de bestelling eerder worden geleverd. Indien er niet tijdig kan worden geleverd ontvang u daarvan bericht per e-mail of telefoon.
 14. Eventueel niet meer leverbare of gewijzigde artikelen worden vervangen door artikelen van een minimaal gelijkwaardig niveau. Bestelde artikelen zullen op het opgegeven adres worden bezorgd.
 15. Bosta en/of Touch Incentive Marketing behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen voorwaarden aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen.
 16. Bosta en/of Touch Incentive Marketing zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen in het assortiment en/of het niet meer leverbaar zijn van artikelen en/of een eventuele vertraging in de levering van artikelen.
 17. Het aanbod van artikelen geldt zolang de voorraad strekt. Productomschrijvingen, alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen, voorwaarden en puntwaarden zijn voorbehouden.
 18. Artikelen worden aan de deelnemer verstrekt. Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de artikelen of dit programma kunnen niet op Bosta of Touch Incentive Marketing worden verhaald.
 19. In geval van een geschil over de actie is de beslissing van de directie van Bosta en/of de gegevens van Touch Incentive Marketing doorslaggevend.
 20. Noch tijdens, noch na de looptijd van het Waterpoints Loyaliteitsprogramma zijn Bosta en/of Touch Incentive Marketing aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels het Incentiveprogramma worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook van is.

Garantie op spaarartikelen

Op vrijwel alle artikelen zijn de gebruikelijk geldende garantievoorwaarden van toepassing. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken ze deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dienen direct aan leveranciers ingezonden te worden om aanspraak op garantie te maken. De ontvanger van het artikel is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. Indien u gebruik wenst te maken van een garantieregeling of een artikel wilt retourneren, adviseren we per e-mail of telefonisch contact op te nemen met de helpdesk van Waterpoints. De contactgegevens worden hieronder weergegeven.

 

Vragen of opmerkingen inzake Waterpoints NL

Eventuele opmerkingen en/of klachten omtrent artikelen en/of het Waterpoints Loyaliteitsprogramma dient u  zo spoedig mogelijk te melden bij de helpdesk. Indien u schriftelijk wilt reageren, kunt u het schrijven richten aan:

Touch Incentive Marketing
T.a.v. Waterpoints NL
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht

U ontvangt binnen 2 werkdagen na ontvangst een reactie op de ingezonden opmerking of klacht.